2014-12-19

Misja

Misją PSSE w Kartuzach jest tworzenie warunków sprzyjających zachowaniu zdrowia mieszkańców powiatu, poprzez prowadzenie działalności oświatowej oraz promowanie zdrowego stylu życia, czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia, zdrowotnym wody, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego.