2015-05-14

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kartuzach w jeden z niżej wymienionych sposobów:

- przesłać pocztą na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemilogiczna w Kartuzach, ul. Sambora 30A, 83-300 Kartuzy
- złożyć osobiście: adres jak powyżej;
- przesłać na numer fax: 58 6810721
- przesłać pocztą elektroniczną na adres email: psse.kartuzy@pis.gov.pl

 

Wiosek o Udzielenie Informacji Publicznej (plik do pobrania).