2014-12-19

Skargi i wnioski

Dyrektor Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Kartuzach

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w poniedziałki i środy w godzinach od 9.00 do 10.00

 

 

Skargi i wnioski muszą zawierać:

  1. Imię i Nazwisko (nazwę) wnoszącego.
  2. Adres wnoszącego.

 

Uwaga

 

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z dnia 27 lutego 2013r. poz. 267).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46).