2014-12-19

Rejestry i ewidencje

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KARTUZACH NIE PROWADZI SIĘ OGÓLNODOSTEPNYCH REJESTRÓW, EWIDENCJI I ARCHIWÓW.

 

Prowadzone są wewnętrzne rejestry:
- rejestr skarg i wniosków oraz interwencji,

- rejestr wydawanych upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych,
  z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

- rejestr wydawanych upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,

- rejestr wydawanych legitymacji służbowych,

- rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych

- rejestr zarządzeń dyrektora,

- rejestr pism przychodzących i wychodzących,

- rejestr obiektów znajdujących się pod nadzorem sanitarnym,

- rejestr kontroli sanitarnych,

- rejestr decyzji administracyjnych,

- rejestr chorób zawodowych,

- rejestr skutków chorób zawodowych,

- rejestr podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne,

- rejestry osób pokąsanych i szczepionych przeciwko wściekliźnie,

- rejestr nosicieli Salmonella,

- rejestr zgłoszeń czynników chorobotwórczych,

- rejestr nosicieli antygenu HBS i przeciwciał HCV,

- rejestr wywiadów epidemiologicznych,

- rejestr wydawanych szczepionek,

- rejestry pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody,

- rejestry szkoleń.