2014-12-19

Elektroniczna skrzynka podawcza

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kartuzach:


1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na

     stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:00) do sekretariatu przy ul. Sambora 30A

     w Kartuzach na następujących nośnikach danych:
         a. Dyskietka 1,44 MB
         b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
         c. Płyta CD-RW

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kartuzach:
  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym

      w formacie Xades-Bes 2

  2. Akceptowalne formaty załączników to:
        a. DOC, RTF, ODT
        b. XLS, ODS
        c. CSV
        d. TXT
        e. GIF, TIF, BMP, JPG
        f. PDF
        g. ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego)

    nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane

     i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA